Neziskové byznysy

V kontextu podnikání je v rámci nerůstové transformace klíčová změna vztahu k zisku. Zatímco současné kapitalistické firmy jsou převážně zakládané za účelem soukromých zisků, které jsou vypláceny svým vlastníkům a akcionářům, hlavním cílem neziskových firem, které jsou vhodné pro nerůstovou ekonomiku, je naplnění lidských potřeb uvnitř planetárních limitů. Zisk je zde vnímán jako prostředek k uspokojování lidských potřeb uvnitř planetárních mezí, není cílem sám o sobě.

Znaky neziskových firem:

  • mají zadefinované sociální nebo environmentální poslání
  • mají představenstvo, které dohlíží na to, aby firma naplňovala své poslání
  • zisk považují pouze za prostředek k dosažení hlubšího cíle, nikoli za cíl samotný
  • nemají žádné soukromé vlastníky nebo akcionáře
  • mají větší schopnost být demokratičtěji řízeny
  • „asset-lock“, tj. pokud firma zanikne, její majetek není přerozdělen jednotlivcům, ale musí být převeden na další neziskový subjekt

Neziskové firmy nejsou utopickou budoucností
Dnes neziskové firmy existují po celém světě a ve všech různých odvětvích ekonomiky, včetně poskytovatelů péče, pojišťoven, zemědělských podniků, maloobchodníků, poskytovatelů energie, návrhářů softwaru, výrobců, stavebních inženýrů, realitních agentů, právnických firem, obchodů s potravinami, restaurací, tělocvičen, kin a bank.

Jak můžeme systémově podpořit neziskové firmy? 

  • vytvořit legální entity neziskových firem v ČR
  • vytvořit státní podporu na vznik neziskových firem
  • upřednostňovat neziskové firmy ve veřejných zakázkách a daňovými úlevami

Jaký je rozdíl mezi neziskovými firmami a neziskovými organizacemi? 
Neziskové firmy narozdíl od neziskových organizací získávají většinu svých příjmů (nad 50 %) prodejem zboží a služeb, čímž získávají finanční nezávislost. Finanční soběstačnost je klíčová, protože znamená, že neziskové firmy nejsou jen prodloužením ziskové ekonomiky, ale mají potenciál ji nahradit.

Jaký je rozdíl mezi neziskovou firmou a sociálním podnikem?
Je pravda, že mnoho sociálních podniků je neziskových, ale značný počet sociálních podniků je ziskových. Je důležité si uvědomit, že pojem „sociální podnik“ nevypovídá o tom, zda podnik považuje zisk za svůj cíl, nebo zda smí rozdělovat zisk jednotlivcům. Sociální podnik může být zisková entita, tedy může vyplácet své zisky svým vlastníkům, zaměstnancům či akcionářům. Legální forma neziskových firem toto neumožňuje, nicméně v ČR tato forma zatím neexistuje.

Pro nerůstovou budoucnost je nutné v našich hlavách i zákonech oddělit podnikání od bohatnutí a začít si ho spojovat s transformací naší společnosti tak, aby potřeby všech byly uspokojené v rámci planetárních limitů.

Na našem si můžete přečíst o příkladech dobré praxe například neziskové firmy BRAC z Bangladéše, české čokoládovny MANA z Krásné Lípy či budapešťského podniku Cargonomia. Zajímavý je i koncept správcovského vlastnictví, jaký uplatňuje například firma Zeiss.

Ostatní politiky