Provázíme sebeřízením

Pokud neusilujeme o demokracii ani na našich pracovištích, jak bychom mohli tvořit kvalitní demokracii v celé společnosti?

Nerůst usiluje nejen o politickou, ale i ekonomickou demokracii a demokracie na pracovišti je jednou z jejích důležitých součástí. I proto v NaZemi fungujeme jako sebeřídící organizace, tedy v horizontální struktuře, bez šéfů, kde záleží na potřebách a hlasech všech.

Získané zkušenosti se sebeřízením předáváme dál a podporujeme desítky organizací, firem a kolektivů, které přispívají ke světu, kde jsou potřeby všech naplněny v rámci planetárních mezí.

Co nabízíme

Proč sebeřízení a jak souvisí s nerůstem?​

V tradičním modelu fungování organizací jsou často pracující nahlíženi jako líní, motivovaní hlavně vidinou zisku a neschopní dělat samostatně důležitá rozhodnutí. Takové předpoklady o lidech nás vedou k způsobům fungování založeným na hierarchické organizační struktuře, se závislostí na pozicích šéfů a manažerů, kteří budou dělat ta správná rozhodnutí, zadávat úkoly a kontrolovat podřízené. Pokud chceme, aby v takovém prostředí lidé pracovali, musíme je buď donutit, nebo je neustále motivovat. Chamtivost, mocenské nerovnosti a ekonomický růst jsou z této perspektivy přirozenou a neodmyslitelnou součástí naší civilizace i organizací.

NaZemi ale o lidech a společnosti přemýšlíme jinak. Víme, že lidé jsou navzájem propojení, kreativní, motivovaní smyslem, odpovědní a schopní dělat důležitá rozhodnutí. I proto jsme v NaZemi laboratoří, kde zkoušíme nové způsoby fungování, které jsou v souladu s post-růstovým světem. Už několik let usilujeme o sebeřídící fungování – tedy způsobu fungování, který stojí na principech vnitřní motivace, rovnosti a vzájemné důvěry. Tedy bez mocenské hierarchie, externí motivace či neustálé kontroly. Věříme, že přechod na demokratičtější fungování organizací je jedním z důležitých kroků na cestě post-růstové společnosti, která stojí na principech ekonomické demokracie. Právě proměna představ o člověku a z něho vyplývající proměna designu institucí je jedním z klíčových pákových bodů k proměně celé společnosti. Sebeřízení i další systémové přístupy k řízení organizací jsou uplatnitelné nad rámec neziskového sektoru, aplikují jej také komerční firmy či kolektivy působící ve vzdělávání nebo veřejné správě.

Mám zájem o provázení sebeřízením

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám na facilitace@nazemi.cz nebo nám zanechte vzkaz přes formulář níže.

Jméno a příjmení *
Název instituce, firmy či kolektivu *
Telefon *
E-mail *
Vzkaz

Formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA a Google (zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby)