Fungující alternativy aneb užtopie

Jednou z klíčových strategií transformace je aktivně vytvářet instituce a prostory, které se samy řídí nerůstovými hodnotami: tedy upřednostňují naplňování potřeb před ziskem, respektují meze ekosystémů a zakládají se na rovnosti a demokratickém způsobu rozhodování. Proč užtopie? Protože uskutečňují principy, často považované za utopické, a dělají to ne v daleké budoucnosti, ale už dnes, tady a teď. Můžeme je chápat také jako laboratoře, v nichž se záměrně vyvíjejí a zkoušejí nové způsoby života a vzájemných vztahů, které předznamenávají post-růstové vztahy v malém měřítku. Aby nezůstaly izolovanými a oddělenými ostrůvky, mělo by být naším cílem jejich vzájemné propojování a spolupráce, aby společně sílily a vytvářely zárodek nového ekonomického systému.

I když jsou často na okraji zájmu, jsou „užtopie“ ve skutečnosti častější, než se na první pohled zdá. Dobrým příkladem mohou být družstva. Věděli jste, že jich jsou v celosvětovém měřítku tři miliony a je v nich tak či onak zapojeno více než 12 % lidstva?

Proč jsou užtopie důležité?
  • naplňují potřeby lidí a vytvářejí mezi nimi solidární vztahy tady a teď
  • rozšiřují představivost o tom, jak může společnost fungovat
  • řeší konkrétní praktické výzvy jiných způsobů fungování
  • spolupracují mezi sebou a budují ekosystém nové ekonomiky
  • mění kulturu, způsob přemýšlení či naše vlastní vize a touhy
foto: ZEISS Microscopy, CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Správcovské vlastnictví firmy Zeiss

foto: Archiv čokoládovny MANA

Demokratické principy v čokoládovně MANA v Krásné Lípě

zdroj: web JAK Medlemsbank

Bezúročná banka JAK ve Švédsku

Prestonský model v infografice zdroj: Ecocities Emerging

Komunitou budované bohatství v Anglii

zdroj: facebookový účet Sol Violette

Lokální měna sol-violette ve francouzském Toulouse

Tallin

Hromadná doprava zdarma v Tallinu

autor: Janos Arva

Nerůstový podnik Cargonomia v Budapešti

Foto: Pexels, Natã Romualdo

Zkrácená pracovní doba na Islandu

Foto: Pexels, Greta Hoffman

Garantovaná pracovní místa v Rakousku

Foto: BRAC

Nezisková firma BRAC v Bangladéši