Přednášky a workshopy

Máme za sebou více jak 100 přednášek a workshopů o nerůstu. Realizujeme je pro konkrétní organizace, veřejnost, střední a vysoké školy, či koholiv, kdo se chce seznámit s kritikou růstové společnosti, vizí nerůstu i strategiemi systémové změny.

Přednáška o nerůstu s diskuzí

1 až 2 hodiny

Pokud neusilujeme o demokracii ani na našich pracovištích, jak bychom mohli tvořit kvalitní demokracii v celé společnosti? Nerůst usiluje nejen o politickou, ale i ekonomickou demokracii a demokracie na pracovišti je jednou z jejích důležitých součástí.I proto v NaZemi fungujeme jako sebeřídící organizace, tedy v horizontální struktuře, bez šéfů, kde záleží na potřebách a hlasech všech.

Získané zkušenosti se sebeřízením předáváme dál a podporujeme desítky organizací, firem a kolektivů, které přispívají ke světu, kde budou potřeby všech naplněny v rámci planetárních mezí.

Půldenní workshop o Imaginaci v krizi

4 hodiny

Jako společnost čelíme několika krizím současně – pandemie, rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými, klimatická krize, úbytek biodiverzity. Jak z těchto problémů ven? Abychom dokázali lepší budoucnost vytvořit, musíme si ji nejdříve umět představit. Během workshopu se účastníci a účastnice dozví, proč je dnes imaginace v krizi a co jsou její hlavní bariéry. Poté si vyzkouší posílit „sval imaginace“ prostřednictvím provázené vizualizace a také si formulují, v čem může vize jejich ideálního světa informovat jejich chování v dnešním světě.

Půldenní workshop o nerůstu

4 hodiny

Půldenní workshop o nerůstu je kombinací přednášky s participativními a diskuzními aktivitami. Aktivity budou vybrané na základě předchozí domluvy dle potřeb cílové skupiny. Karetní hra na HDP hravým způsobem ukazuje na nedostatky tohoto indikátoru. Zelený růst vs. nerůst umožňuje kriticky zkoumat základní předpoklady dvou hlavních strategií na řešení dnešních krizí. Politiky pro změnu umožňují hlouběji se seznámit s nerůstovými politikami a diskutovat je. Veletrh střípku budoucnosti osvětluje konkrétní fungující praxe a alterantivy po celém světě, které zosobňují nerůstové hodnoty a předznamenávají možný svět budoucnosti.

Workshop je kombinací participativních aktivit a přednášky, která přiblíží různorodou kritiku růstové kapitalistické společnosti a zároveň nastíní vizi nerůstu.

Celodenní workshop o nerůstu

8 hodin

Dopoledne se za pomocí zážitkové hry podíváme na fungování světového obchodu, na teorii volného trhu a na jejich důsledky pro rozdělení zdrojů na Zemi. Druhá část navazuje karetní hrou o HDP, která hravým způsobem ukazuje na nedostatky tohoto indikátoru, který se stal cílem a měřítkem společenského pokroku. Později prozkoumáme základní předpoklady dvou hlavních strategií řešení dnešních krizí – zeleného růstu a nerůstu. V závěru workshopu je prezentace, která přiblíží různorodou kritiku růstové kapitalistické společnosti a zároveň nastíní vizi nerůstu, základní hodnoty tohoto přístupu a konkrétní politické návrhy, které mohou společnosti pomoci osvobodit se od logiky nekonečného růstu.

Celodenní workshop o nerůstu je možné zaměřit dle potřeb cílové skupiny, např. více na konkrétní příklady už fungujících nerůstových alternativ, či systémové myšlení a teorii změny, tedy na otázku jak se k nerůstové společnosti můžeme přiblížit, či souvislosti mezi patriarchátem a růstovou společností.

Mám zájem o přednášku či workshop

Ceny za jednotlivé přednášky určujeme v diskuzi společně na základě potřeb a kapacit obou stran. Kontaktujte nás pomocí formuláře níže, případně přes e-mail nerust@nazemi.cz či telefon 774 643 949.

Vyberte přednášku či workshop *
Kdy byste danou akci chtěli uspořádat *
Pro kolik lidí *
S jakým záměrem akci chcete pořádat nebo jaký je její kontext *
Jméno a příjmení *
Telefon *
E-mail *
Vzkaz

Formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA a Google (zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby)