Nerůstová akademie

Nerůstová akademie představuje intenzivní vzdělávací program zkoumající teorii i praxi nerůstu, které si klade za cíl opustit růstové paradigma a najít způsoby, jak zmenšovat naši ekonomiku a zároveň zvyšovat kvalitu života pro všechny.

Během vzdělávacího programu se věnujeme kritické analýze růstového kapitalismu, jeho historie a předpokladů, na kterých stojí, prozkoumáváme nové přístupy i konkrétní návrhy politik, které nerůstové hnutí prosazuje, a společně přemýšlíme o možných strategiích jejich prosazování v českém prostředí.

Akademie se skládá z fyzických celodenních a víkendových setkání, které doplňují online webináře. Více informací o Nerůstové akademii 2024 se dozvíte v Přihlašovací příručce.

Pro koho je Nerůstová akademie určená

Kurz je určen pro lidi z praxe, kteří mají zkušenost s prací na environmentálních, sociálních, politických nebo ekonomických změnách a chtějí společně zkoumat nové transformativní přístupy, nebo se stát šiřiteli a šiřitelkami nerůstu ve svých odvětvích.

Přihlášení se do kurzu vyžaduje závazek zúčastnit se většiny setkání online i na živo, aktivní znalost angličtiny a vyhrazení si času na přípravu na jednotlivá setkání v rozsahu cca 2-3 hodin (čtení článků, nebo zhlédnutí videí).

Kapacita kurzu je 20-25 účastníků a účastnic. V případě, že by počet zájemců a zájemkyň přesáhl tuto kapacitu, budeme vybírat tak, aby vznikla různorodá skupina, která podpoří společné učení.

Pilotní ročník Nerůstové akademie proběhl v roce 2022 a účastnilo se ho 20 lidí z nejrůznějších částí společnosti – podnikatelé, političky, designéři, vzdělavatelky, či aktivisti.

Nerůstová akademie 2024 právě probíhá

Do konce března 31. 3. byly otevřeny přihlášky do druhého ročníku Nerůstové akademie. Z 51 přihlášených jsme vybrali 25 účastnic a účastníků. Kapacita programu je omezená, abychom vytvořili dostatečně participativní a osobní prostředí. Letošní ročník probíhá od května do listopadu.

Účastnictvo Nerůstové akademie v roce 2022