(Ne)konference Nerůst a sociálně-ekologická transformace

8. – 11. září 2022 (Brno)

První česká nerůstová konference se konala ve dnech 8. až 11. září 2022 v brněnské Tržnici na Zelném trhu. Jejím cílem bylo vytvořit participativní prostor pro představení vizí, navrhovaných politik, existujících praktických příkladů i možných strategií nezbytné sociálně-ekologické transformace směřující ke spravedlivější a udržitelnější ekonomice a společnosti.

Více než 200 účastníků a účastnic a téměř 50 přednášejících (v rámci panelových debat, workshopů i experimentálních dílen), provázení podporou facilitačního a organizačního týmu, se tak mohlo po čtyři dny ponořit do vzájemného propojování, sdílení zkušeností, rozšiřování svého povědomí o nerůstových myšlenkách i kladení zásadních otázek a společného hledání odpovědí napříč sférami akademie, občanské angažovanosti, politiky, odborů, umění i vzdělávání. Kompletní program včetně anotací jednotlivých bloků a přednášejících si můžete připomenout v češtině i angličtině – program sám o sobě tvoří skvělou mapu nerůstové krajiny a příbuzných témat v ČR a okolí. Všechny podrobnosti k programu jsou také stále dostupné na Facebookové události (ne)konference.

Krom panelových přednášek, diskuzí i prožitkových workshopů byl nedílnou součástí (ne)konference i „dobrý život“ v praxi – dobré jídlo, odpočinek a kulturní a společenský program. Účastníci a účastnice si tak mohli z konference odnést nejen intelektuální, ale i tvůrčí, osobní a další prožitky a vjemy.

Nejenom velké množství zúčastněných, ale také velký mediální ohlas konference může potvrdit, že nerůstové myšlenky získávají stále víc podporovatelů a podporovatelek. Ještě před jejím uskutečněním jsme se o konferenci mohli dočíst v Deníku Referendum v článku Tomáše Profanta: Bavme se konečně o nerůstu! nebo na webech RESET, Enviweb, v časopisu Sedmá generace a dalších.

V rámci ozvěn konference pak diskutovali o nerůstu, maximální mzdě a dalších pokusech o proměnu současného ekonomického systému Anna Kárníková a Tadeáš Žďárský v Podcastu Kolaps Deníku A2larm. Pro časopis Heroine sepsala článek Přestaňme růst, jinak nepřežijeme Zuzana Kašparová. V rozhovoru o všeobecně dostupných veřejných službách pro web Ekonews na brněnskou konferenci vzpomínal polský ekonom Jan Zygmuntowski a redakce časopisu CEDIT představila celé číslo, které se věnuje tématu nerůstu a promýšlení udržitelných společenských a kulturních alternativ. V rozhovoru o nerůstu a umění, který vyšel právě v CEDITu, pak Eva Fraňková vysvětluje, v čem byla nerůstová (ne)konference unikátní: „Chtěli jsme udělat něco víc než klasickou akademickou konferenci, kde „chytré hlavy“ mluví, a ostatní sedí a poslouchají. Spíš než expertní prostředí jsme se snažili vytvořit přátelskou a neformální atmosféru.“ Rozhovorem o konferenci a nerůstu pak přispěla i do časopisu Fakulty sociálních studií – Atrium, článkem o nerůstovém byznysu pak do deníku A2larm.

Kdo (ne)růstovou konferenci nestihl nebo by se k ní rád vrátil, nemusí zoufat. Velká část hlavního programu byla natočena na videa, která lze shlédnout na YouTube kanálu NaZemi. Lze si tak připomenout fantastickou úvodní Slam Poetry, Krátkou historii nerůstu v ČR, Úvod do tématu nerůstu: Růst nebo život, i záznamy všech pěti panelových debat (viz odkazy níže) a jedno shrnující Aftermovie.

První česká (ne)konference měla množství pozitivních ohlasů. Jsem rádi, že i přes množství depresivních důvodů, proč je o nerůstu potřeba mluvit, odcházelo mnoho lidí s optimismem, novou dávkou odhodlání a pocitem podpory a sounáležitosti: „Odjížděl jsem nadšený a bez pocitu pesimismu. Byl jsem nabitý energií.“ Někteří si také odnesli konkrétní inspiraci, nástroje a metody, které mohou uplatnit ve své práci nebo praktických aktivitách. Ačkoli některé lidi překvapila šíře a složitost nabitého programu konference, jiní si pochvalovali její komplexnost. Ze zpětných vazeb účastníků a účastnic také velmi často zaznívalo, že po konferenci mnohem více porozuměli tématu nerůstu. Mnozí také vyzdvihovali mimořádnost konference, vynikající organizaci a společenský rozměr konference: „Z lidského hlediska to bylo úplně skvělé. Ještě nikdy jsem nezažila (ne)konferenci, na které by bylo tak snadné poznat nové lidi a navázat s nimi kontakt. Atmosféra byla neuvěřitelná.

Děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím, či organizacím, které nekoferenci podpořili neplacenou prací, nebo prací za nižší cenu. Bez vás by konference neproběhla. Moc si vaší podpory vážíme. ❤️

Konference se konala v rámci projektu „Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci“ podpořeného Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

Erasmus + logo

Konferenci pořádali