O nás

Šíříme nerůst, protože věříme, že kvalitní a důstojný život pro všechny je možný uvnitř planetárních limitů. Zároveň je zřejmé, že pokud této vize chceme dosáhnout, hlavním organizačním principem naší společnosti nemůže být neustálý růst a zisk, ale potřeby lidí a planety. Proto jsme v roce 2021 v NaZemi založili Nerůstový tým, který v českém prostředí startuje diskuzi o nerůstu. 

Kontaktujte nás na nerust@nazemi.cz

Katarína Kováčová

O nerůstu dělá přednášky a workshopy a má také na starosti PR. Je jednou z autorek metodické brožury pro neformální vzdělavatele a vzdělavatelky Odvaha nerůst. Při práci studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a svůj čas tráví i v klimatickém hnutí, konkrétně v kolektivu Limity jsme my, který pomocí občanské neposlušnosti usiluje o konec uhlí v ČR a o klimatickou spravedlnost.

Více

Tadeáš Žďárský

Je jedním ze zakladatelů nerůstového týmu v NaZemi. O nerůstu dělá přednášky, píše články, lektoruje workshopy a tvoří vzdělávací materiály, vede Nerůstovou akademii a inicioval vznik České nerůstové pracovní skupiny. Kromě nerůstu ho zajímá také nenásilná komunikace, facilitace, sebeřídící procesy či téma maskulinity a jejího vlivu na naši společnost. Vystudoval environmentální studia na Masarykově univerzitě a během předchozího studia absolvoval studijní pobyty na University of Oslo v Norsku a Hampshire College v USA.

Více

Martin Čech

Absolvent environmentálních studií a mediálních studií a žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě, kde v rámci studia strávil také semestr na barcelonské Universitat Autònoma de Barcelona. S nerůstovými myšlenkami se seznámil již v Brně, pobyt v Barceloně pak jeho znalosti prohloubil a nakonec se nerůstem zabýval i ve své diplomové práci. Věnuje se obecně tématu nerůstu, zaměřuje se přitom mimo jiné na problematiku veřejných politik (nepodmíněný základní příjem a služby, záruka pracovního místa, zkracování pracovní doby), otázku práce (perspektivy post-práce a anti-práce) a způsoby legitimizace morálních hodnot v ekonomickém systému (pojetí spravedlnosti, svobody a moci).

Více
frankova-9_cr-fotor-bg-remover-2023041816848

Eva Fraňková

S nerůstem se potkala už před více než 10 lety, na druhé nerůstové konferenci v Barceloně. Od té doby se snaží o něm učit, psát a diskutovat. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a zároveň spolupracuje s dalšími organizacemi – NaZemi, Trast pro ekonomiku a společnost či RESET: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, působí také v nerůstové pracovní skupině. V souvislosti s nerůstem se zajímá hlavně o nerůstové podnikání a ekonomické alternativy na místní úrovni.

Více

Jakub Caha

V rámci nerůstu se věnuje především jeho popularizaci a péči o dárce. Jako témata ho zajímají převážně nerůstové politiky na úrovni municipalit a komunit a nerůstová spiritualita. Mimo nerůst je psycholog, básník, praktikující buddhista a aktivista. Dlouhé roky působil v klimatickém hnutí, kde mimo jiné organizoval protestní Klimakempy. Ve své poezii prozkoumává člověka, přírodu okolo něj, jejich styčné plochy a rozmlžené hranice. Doposud publikoval v Hostu, Nedělní chvilce poezie, sbornících Názvuky a ve Psím Víně, je finalistou LSFH 2018.

Více

Daniel Costa Jařab

Česko-brazilský environmentalista a aktivista. Nerůst jej pohltil při studiu environmentalistiky v Olomouci. Svou bakalářskou práci psal o vzniku nerůstového myšlení v sedmdesátých letech. Překládá z angličtiny a románských jazyků. Snaží se vracet filosofii a antropologii do ekonomického uvažování.

Více

Co děláme

snek informujeme

Informujeme

Pro systémovou změnu potřebujeme kvalitní a srozumitelné informace zasazené do kontextu, které kladou klíčové, třebaže těžké otázky, a představují možná řešení dnešních krizí a motivují ke změně.

Překládáme nejnovější vědecké poznatky pro šírší veřejnost, píšeme články, mluvíme do médií, posíláme pravidelný nerůstový newsletter.

snek vzdelavame

Vzděláváme

Potřebujeme transformativní vzdělávání, které mění zažité předpoklady o světě, rozvíjí systémové myšlení, zcitlivuje vůči útlaku a mocenským nerovnostem, rozšiřuje představivost a zmocňuje k akci.

Organizujeme Nerůstovou akademii, přinášíme nerůstovou analýzu pro klíčové instituce a aktéry, prosazujeme integraci post-růstových perspektiv do vysokoškolského vzdělávání, děláme workshopy na středních i vysokých školách, přednášíme pro veřejnost.

snek transformujeme

Transformujeme

I přes uvědomění současných krizí je setrvačnost současného statu quo, forem myšlení a jednání často silnější než schopnost změny. Pro úspěšný proces změny je často potřeba vnější podporu zkušených facilitátorů a facilitátorek.

Podporujeme změnu v organizacích a institucích, které chtějí prosazovat nerůst a také fungovat na nerůstových principech a organizovat se podle potřeb, fungovat demokraticky a nehierarchicky.

snek propojujeme

Propojujeme

K hledání skutečně funkčních řešení potřebujeme holistický přístup a perspektivy lidí z různými životními zkušenostmi i profesním zaměřením. Proto se v naší práci snažíme překračovat „bubliny“ v naší společnosti a propojovat teorii s praxí, vědu s uměním nebo politiku s vnitřní změnou.

Pořádáme veřejné akce jako například Nerůstovou nekonferenci, koordinujeme Českou nerůstovou pracovní skupinu, pořádáme kulaté stoly.

Vznik webu podpořili

Vznik tohoto webu byl podpořen Evropskou unií v rámci projektu Erasmus+ Partnership for Dialogue on Degrowth and Socio-Ecological Transformation. Evropská unie nenese odpovědnost za obsah tohoto webu. Veškeré obsažené informace a názory vyjadřují postoj zúčastněných osob a organizací, nikoli oficiální stanovisko Evropské unie.

Děkujeme všem dárcům a dárkyním, kteří na web přispěli v crowdfundingové kampani.

Web je provozován organizací NaZemi.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.