Potřebujeme vytvořit ekonomický systém umožňující žít dobrý život všem v rámci planetárních limitů. Růstový systém to nedokáže.

Současný ekonomický systém

  • Ekonomický růst a zisk
  • Soutěživost
  • Efektivita
  • Globalizace
  • Centralizované a soukromé vlastnictví

Nový ekonomický systém

  • Péče, naplnění potřeb lidí a planety
  • Spolupráce
  • Dostatek
  • Otevřená lokalizace
  • Decentralizované a demokratické vlastnictví

Co je nerůst

Nerůst je vizí společnosti, ve které nebude základním organizačním principem zisk a růst, ale uspokojení lidských potřeb v rámci planetárních mezí, péče a dostatek. Zpochybňuje myšlenku, že neustálý hospodářský růst je nezbytný pro lidský blahobyt. Klade důraz na snížení ekonomické výroby a spotřeby v bohatých zemích s cílem dosažení environmentální udržitelnosti, sociální spravedlnosti a lepší kvality života.

Šnek ilustrace
Šnek ilustrace

Iluze zeleného růstu

Navzdory tomu, že se nacházíme v době četných krizí a čelíme hrozbě planetárního kolapsu, většina současných řešení spoléhá na ozelenění růstového ekonomického systému. Závislost na ekonomickém růstu není nahlížena jako problém, ale naopak jako řešení, kdy růst zabezpečí technologické inovace, které by současné krize měly vyřešit. Nicméně pokud by globální ekonomika pokračovala v růstu 3 % ročně, do roku 2100 by byla její velikost 10násobná. Jsou technologické inovace dostatečné? Můžeme opravdu růst i bez ničení planety?

Zelený růst ilustrace

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.

Nerůstová perspektiva pomáhá vidět kořeny problémů

Čelíme různým krizím, jejichž příčiny jsou propojené. Je za nimi logika zisku a růstu za každou cenu.

Nerust-Tree-Illustration

Nerůst u nás a ve světě

Nerůst je hnutí, které rychle roste po celém světě. Z aktivistických a akademických kruhů se pořád více dostává i do občanské společnosti, politických stran, umění nebo do oborů vysokých škol. Zatímco nerůst je koncept spojený hlavně s bohatými zeměmi, i země globálního Jihu mají svoje vlastní tradice, které odmítají představu západního pokroku a prosazují lokální demokracii, udržitelnost a rovnost, například ekologický swaraj inspirovaný Ghandim v Indii, Ubuntu v Subsaharské Africe, nebo Buen Vivir z Latinské Ameriky.

Mapa nerůstových iniciativ, kolektivů a skupin

Zdroj: degrowth.info

Kniha Čas:dorůst

Kniha Čas : dorůst