Garantovaná pracovní místa v Rakousku

Foto: Pexels, Greta Hoffman
Foto: Pexels, Greta Hoffman
Rakouská obec Marienthal každému obyvateli poskytuje záruku práce. K tomuto účelu samostatně vytváří nová pracovní místa, která neslouží k maximalizaci a akumulaci zisku, ale odpovídají na potřeby komunity a také potřebám dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Díky tomuto přístupu ke tvorbě pracovních míst vznikají smysluplná zaměstnání jako opravář nábytku či pečovatel o veřejné zahrady. Opatření pomáhá dlouhodobě znevýhodněným osobám překonat sociální stigma a díky smysluplné a naplňující činnosti znovu zažít radost a štěstí ze života.

Obyvatelé rakouské obce Marienthal se až do roku 2024 nemusí obávat nedobrovolné nezaměstnanosti. Obec totiž v současné době testuje politiku garantovaných pracovních míst, kterou prosazuje i nerůstové hnutí. Toto opatření každému občanovi garantuje smysluplnou práci. K tomuto účelu byl v roce 2020 zřízen program, do kterého se může zapojit každý obyvatel obce nezaměstnaný déle než devět měsíců. 

Pro každého účastníka obec nejdříve ve spolupráci s odborníky připravila několikatýdenní školení, jehož náplň se odvíjela od očekávání a potřeb konkrétního člověka. Následně se pro účastníka na míru vytvořilo zaměstnání v sociálním podniku zřízeném pro účely tohoto experimentu. V každém případě šlo o práci, která by měla poskytnout smysluplnou a naplňující činnost jak pro účastníka, tak i pro místní komunitu, a proto se účastníci na designu jednotlivých pracovních míst přímo podíleli. Například díky pozicím navrženým účastníky programu vznikla dílna na opravu nábytku, obnovil se provoz místního muzea, začala se budovat nová cyklostezka a zřídila se pozice zahradníka pečujícího o veřejné zahrady.

Účastník také mohl rozhodnout, že si vyhledá práci na volném trhu. V tomto případě mu obec poskytla odborné poradenství a podporu v průběhu celého procesu hledání a následně udělila jeho zaměstnavateli dotaci, která z větší části pokryla náklady na plat účastníka po dobu jednoho roku. 

Obec ročně utrácí na program 7,4 milionů eur, což v přepočtu na jednoho účastníka tvoří zhruba 30 tisíc eur. Stejnou částku Rakousko ročně utrácí na jednoho nezaměstnaného. Tudíž záruka práce nepředstavuje žádnou dodatečnou finanční zátěž, ale zároveň jde o efektivní ekonomické opatření, které umožňuje komunitám realizovat smysluplné projekty, dosáhnout větší sociální rovnosti a zvýšit kvalitu života občanů.

V čem je tato iniciativa nerůstová?

Vzhledem k tomu, že nerůst usiluje o naplnění základních potřeb všech lidí, právo na smysluplné zaměstnání by mělo být nezbytnou součástí nerůstové ekonomiky. Nedobrovolná nezaměstnanost totiž u lidí způsobuje ztrátu sebejistoty a pocitu užitečnosti pro okolí, narušuje strukturu času a má negativní dopady na fyzické i psychické zdraví.  Naopak, první výzkumy dopadů tohoto pilotního projektu ukazují, že se již po roce jeho fungování účastníci cítili šťastněji a zdravěji, měli větší finanční jistotu, začali vést aktivnější sociální život a zlepšilo se jejich sebehodnocení a přesvědčení o vlastních sílách a schopnostech. 

Toto opatření také přispělo k dalšímu z nerůstových cílů, tedy k podpoře sociální rovnosti v obci. Záruka práce totiž nejvíce pomohla zranitelným a sociálně vyloučeným skupinám lidí, například samoživitelkám či představitelům etnických menšin, kteří se kvůli rozmanitým problémům, třeba kvůli nízké kvalifikaci, dlouhodobě potýkají s potížemi na konkurenčním pracovním trhu a zažívají sociální izolaci, stigmatizaci, apatii, anebo jsou finančně zcela závislí na dalších osobách. V Marienthalu záruka práce pomohla těmto lidem vymanit se z finančních nesnází a znovu pocítit sebevědomí, motivovanost a radost ze života.

Politika garantovaných pracovních míst nám pomáhá zbavit se jednoho ze základních systémových tlaků na růst. Při zvyšování produktivity díky technologickým inovacím přicházíme o pracovní místa a v současném systému potřebujeme právě ekonomický růst na to, abychom vytvořili nová pracovní místa a předešli nezaměstnanosti. Politika garantovaných pracovních míst nám umožňuje tvořit smysluplná zaměstnání, která jsou potřebná a užitečná, ale trh je nedokáže ocenit. Konkrétní design nerůstových zelených garantovaných pracovních míst by měl vytvořit smysluplné pracovní pozice v sektorech, které jsou pro socio-ekologickou transformaci klíčové: zateplování budov, zavádění obnovitelných zdrojů energie, v ekologickém zemědělství či v sektorech péče. Takové politické opatření by lidem umožnilo vyměnit jejich často pro životní prostředí škodlivé zaměstnání za práci, která naplňuje potřeby lidí a planety. 


Více o Marienthalském experimentu a jeho prozatímních výsledcích se dozvíte z podcastu s ekonomy Oxfordské univerzity Maximilianem Kasym a Lucasem Lehnerem, kteří se podíleli na designu tohoto projektu. Garantovaná pracovní místa popisujeme na našem webu i jako možnou nerůstovou politiku.

Text vznikl ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.

Další fungující alternativy