Nerůstový podnik Cargonomia v Budapešti

autor: Janos Arva
autor: Janos Arva
Sociální družstvo Cargonomia od roku 2015 v Budapešti podporuje potravinovou suverenitu a nízkouhlíkovou městskou přepravu. Funguje jako logistické centrum, které prohlubuje spolupráci mezi již fungujícími sociálně a environmentálně uvědomělými podniky.

Cargonomia spolupracuje například s nezávislou biodynamickouBiodynamické zemědělství: Ekologický přístup k zemědělství podporující biologickou rozmanitost. Jeho principy nastavil filozof a vědec Rudolf Steiner v roce 1924. Vychází z toho, že příroda, stejně jako každá farma, statek nebo zahrada, je živý organismus, kde všechno se vším souvisí. Tento organismus se skládá z mnoha vzájemně závislých prvků: polí, lesů, rostlin, zvířat, půdy, kompostu, lidí a ducha daného místa. biofarmou a vzdělávacím komunitním centrem Zsámboki Biokert. V Budapešti pak zajišťuje jedno z jejich distribučních míst, kam každý týden putuje přímo z farmy dodávka čerstvé zeleniny. Distribuce funguje na vysoké míře transparentnosti a solidarity, tedy na podobných principech jako komunitou podporované zemědělství (KPZ), které je etablované i v Česku. Bedýnky se zeleninou se doručují i do domácností skrze partnerské kurýrské organizace Golya Futar a Arany Kerek, a to díky speciálně upraveným nákladním cargo kolům, které vyrábí v komunitní cyklodílně Cyclonomia.

Na základě spolupráce s Cyclonomií také Cargonomia v Budapešti pořádá různé akce na podporu alternativních způsobů městské dopravy. Při takových událostech si lidé mohou vyzkoušet lokálně sestavená cargo kola nebo si je zapůjčit a podpořit tak udržitelnou mobilitu v Budapešti. Skrze tyto činnosti se iniciativě daří síťovat různě zaměřené aktéry se společnými hodnotami a propojovat jejich dovednosti a zájmy. To zajišťuje dlouhodobou ekonomickou udržitelnost všech zapojených iniciativ a zároveň se tím úspěšně propojuje městské a venkovské prostředí.

Cargonomia rovněž obnovuje život v zastaralé urbánní a venkovské zástavbě a za užití tradičních metod v obci Zsámbok momentálně přetváří jeden starý dům na komunitní vzdělávací centrum. Družstvo také provádí výzkumné projekty zaměřené na nerůst, ekofeminismus, udržitelné zemědělství, dopravu, společenskou transformaci a vzdělávání. Komunitní prostor Cargonomie je otevřený komukoliv.

V čem je tato iniciativa nerůstová?

Družstvo se otevřeně hlásí k hodnotám nerůstu, konvivialityKonvivialita: Pojem konvivialita zavedl nerůstový myslitel Ivan Illich, který jím popisoval schopnost společnosti zajistit si autonomně a družně své sociální a environmentální prostředí tak, aby se všem pospolitě dostalo naplnění svých potřeb. a udržitelné společenské transformace. Jejich jízdní kola přispívají k ekologicky a urbánně šetrné dopravě, Cyclonomia navíc kola vyrábí jednoduše a tak, aby byla snadno opravitelná, čímž se prodlouží jejich životnost a nezávislost na výrobci při poruchách. Svá kola pak družně sdílejí s ostatními, čímž snižují nutnost nadbytečné výroby kol. Spolupracující farma Zsámboki Biokert využívá minimální mechanizace a principů regenerativního zemědělství a permakultury, což výrazně přispívá k zachování biodiverzity v krajině a k udržení rovnováhy toků materiálů a živin v místě. Organizační struktura Cargonomie je nehierarchická a veškeré její aktivity jsou neziskové.

„Je pro nás důležité propojovat všechny nerůstové principy – nejde jenom o udržitelné zemědělství, nebo o spravedlivý ekonomický systém. My v Cargonomii chceme vést dialog, experimentovat a dokázat, že nový způsob života, který bude žádoucí, udržitelný a založený na environmentální a sociální spravedlnosti může fungovat.“

Vincent Liegey

Blíže si o iniciativě můžete přečíst na jejich webu a v dalších tématu věnovaných článcích.

Text vznikl ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

Další fungující alternativy