Lokální měny

O měnách nemusíme přemýšlet jen v národním nebo nadnárodním měřítku. Své měny si mohou tisknout i menší celky: komunity, obce nebo regiony. Tyto měny pak fungují v rámci daného území a zároveň mohou být směňovány za další měny a fungovat tak současně s národní měnou. Zavádění lokálních měn má bohatou historii a i dnes existují funkční projekty lokálních měn, v Česku se například v obci Křižánky na Vysočině může platit místními „Křižáneckými korunami“.

Výhody lokálních měn

Vlastní měnou získávají lidé větší suverenitu, dochází k decentralizaci moci a posílení místních komunit. Lokální měny mohou omezit odliv zisků do center a posílit místní obchod, protože ekonomické toky usměrňují v rámci dané lokality. Představují cestu jak podpořit malé místně působící podnikatele a organizace. Díky tomu, že lokální měny motivují jejich uživatele k místním nákupům, také přispívají ke snižování nutnosti dopravy.

Hlavní cíle zavedení lokálních měn:

  • posílení místních vazeb a komunity
  • decentralizace moci a měnová suverenita
  • lokalizace ekonomiky

Na našem webu si můžete přečíst příklad dobré praxe francouzské měny sol-violette. Zkušenost s lokálními měnami má také například česká obec Křižánky.

Ostatní politiky