Demokratické řízení firem – sebeřízení

Demokracie je u nás dnes omezena pouze na sféru politiky, zatímco důležitá ekonomická rozhodnutí, která ovlivňují chod celé společnosti jsou v rukou vlastníků, investorů a vedoucích manažerů, kteří tvoří jen malou část naší společnosti se specifickými zájmy. To má daleko od nerůstové vize ekonomické demokracie, ve které mohou lidé ovlivňovat rozhodnutí, která se jich přímo dotýkají v jejich zaměstnání. Je naivní očekávat, že naučeně bezmocní a poslušní zaměstnanci, kteří nemohou ovlivňovat velkou část svých životů, budou mimo práci samostatnými, kritickými občany, kteří přispívají k dobrému fungování demokratické společnosti.

Jedním z užitečných nástrojů rozšiřování demokracie je tzv. sebeřízení, tedy způsob fungování organizace, kde každý má možnost spolurozhodovat o kvalitě a množství výrobků, které se budou vyrábět, ekologických normách, o rozdělení zisků, investicích atd.

Jaké jsou hlavní cíle sebeřízení?

  • dosáhnout ekonomické demokracie
  • rozšiřovat a zvnitřňovat demokratické postoje a zručnosti
  • umožnit, aby ekonomická rozhodnutí směřovala k naplnění potřeb lidí a planety

Na našem webu si můžete přečíst příklad dobré praxe české čokoládovny MANA z Krásné Lípy.

Ostatní politiky