Demokratické řízení firem – sebeřízení

Demokracie je u nás dnes omezena pouze na sféru politiky, zatímco důležitá ekonomická rozhodnutí, která ovlivňují chod celé společnosti jsou v rukou vlastníků, investorů a vedoucích manažerů, kteří tvoří jen malou část naší společnosti se specifickými zájmy. To má daleko od nerůstové vize ekonomické demokracie, kde mohou lidi ovlivňovat rozhodnutí, která se jich přímo dotýkají v jejich zaměstnání. Je naivní očekávat, že z naučeně bezmocných a poslušných zaměstnanců, kteří nemohou ovlivňovat velkou část jejich života, budou mimo práci samostatnými, kritickými občany, kteří přispívají k dobrému fungování demokratické společnosti.

Jedním z užitečných nástrojů rozšiřování demokracie je tzv. sebeřízení, tedy způsob fungování organizace, kde každý má možnost spolurozhodovat o kvalitě a množství výrobků, které se budou vyrábět, ekologických normách, o rozdělení zisků, investicích atd.

Jaké jsou hlavní cíle sebeřízení?

  • dosáhnout ekonomické demokracie
  • rozšiřovat a zvnitřňovat demokratické postoje a zručnosti
  • umožnit, aby ekonomická rozhodnutí směřovala k naplnění potřeb lidí a planety

Ostatní politiky