Monetární suverenita

Zatímco v současném ekonomickém systému mají soukromé banky možnost tvořit peníze s hlavním cílem zvyšovat jejich zisk, který představuje úrok daných půjček, monetární suverenita znamená umožnit demokraticky řízené centrální bance nebo obdobné instituci tvořit libovolné množství peněz bezúrokově a zbavit této možnosti soukromé banky. Úkolem takové instituce by bylo určit, kolik peněz by mělo být do ekonomiky vloženo. Stejný subjekt by měl ale také rozhodovat o tom, kolik peněz ze systému vymazat. To by se dělo při výběru daní vládou, které by po zaplacení zmizely, stejně jako bankovní peníze zmizí po splacení úvěru komerčním bankám.

Peníze vytvořené centrální bankou pak může vláda utratit buď přímo skrze vládní investice (nepodmíněný základní příjem, garantovaná pracovní místa atd.), anebo skrze komunitní banky, které jsou neziskové a jejich hlavním cílem je veřejný prospěch. Takové banky by půjčovaly firmám na základě demokraticky zvolených kritérií tak, aby přispívaly kolektivnímu blahu, ne na základě očekávané ziskovosti, jak je tomu dnes. Jinými slovy, cílem monetární suverenity je, aby se peníze staly veřejným statkem podléhajícím demokratické diskuzi. Monetární suverenita je jedním z hlavních nástrojů ekonomické demokracie.

Problémy současné měnotvorby

Banky skrze tvorbu peněz na půjčky rozhodují o tom, které osoby a firmy by měly obdržet půjčky a které ne. Stejně tak rozhodují o tom, která průmyslová odvětví se mají rozvíjet a kde. Protože jejich cílem je vydělávat peníze, musí půjčovat na projekty, které s největší pravděpodobností přinesou finanční výnosy. Zatímco projekty, které by přispěly ke kolektivnímu blahu a kvalitnímu životnímu prostředí pro všechny často nenesou potenciál velkých zisků, a tedy na svoji činnost často nemají peníze.

Současný systém vzniku a půjčování peněz je regresivní, což znamená, že působí ve prospěch bohatých na úkor chudých a tím prohlubuje už tak obrovské nerovnosti. Jak? Výše úroků na půjčování peněz jsou často vyšší pro chudé, protože ti jsou z pohledu banky rizikovějšími dlužníky než bohatí. Bohaté domácnosti s velkými úsporami si půjčují levně a nadto těží z vysokých úrokových sazeb peněz, které investují, zatímco u chudých domácností s malými úsporami a vysokými náklady na půjčené peníze je tomu naopak.

Hlavní cíle monetární suverenity:

  • zamezit strukturálnímu tlaku na růst, který je způsoben vznikem peněz jako dluhu s úrokem
  • zajištění rovného přístupu k penězům jako veřejnému statku
  • financování selektivních investic na základě demokraticky stanovených kritérií (ekonomická demokracie)

Na našem webu si můžete přečíst o švédské bezúročné bance JAK, která půjčkami bez úroků mezi svým členstvem nevytváří strukturální tlak na růst.

Ostatní politiky