Zkracování pracovní doby

Zkracování pracovní doby znamená omezení času, který trávíme v placeném zaměstnání. Může se provést například celostátním legislativním snížením standardní čtyřicetihodinové pracovní doby, nebo na nižší úrovni přímo v jednotlivých organizacích a institucích.

Ekonomové se už od 20. století spoléhali, že technologický pokrok nám umožní zkrátit pracovní dobu na více než polovinu té současné. I když se za poslední století produktivita více než zdvojnásobila, pracovní doba se od 60. let takřka nezkrátila. V ekonomice závislé na růstu se zvyšování produktivity totiž využívá ke zvětšování celkové výroby, ne ke zkracování pracovní doby. Nedostatek volného času pak nutí ke spotřebě času šetřících produktů a spirála růstu se jen roztáčí. Zároveň je zisk z rostoucí produktivity nerovně distribuován. V Česku pracujeme daleko víc, než je evropský průměr. Často se uvádí, že přece alespoň nepracujeme tak dlouho, jako v minulosti. Za minulost je přitom uváděna doba průmyslové revoluce, specifická extrémními pracovními podmínkami. Nové výzkumy přináší zjištění, že člověk trávil produktivistickou prací po většinu své existence podstatně kratší dobu než dnes.

Pro naplnění cílů nerůstu je dostatek času mimo placenou práci klíčový. Pro snížení environmentálních dopadů je potřebné navýšit podíl environmentálně šetrného chování jako např. částečné samozásobitelství nebo jízda na kole. Tyto aktivity vyžadují čas, stejně jako péče o děti a nemocné, nebo demokratické podílení se na chodu společnosti. Zkracování pracovní doby by lidem umožnilo trávit čas právě těmito aktivitami, díky čemuž by došlo k přesunu činnosti z formální ekonomiky řízené imperativy konkurence a zisku do netržní sféry, která mnohem více odpovídá nerůstovým hodnotám.

Jaké jsou hlavní výhody zkrácení pracovní doby?

  • zvýšení fyzického i duševního zdraví zaměstnaných
  • skrze zmenšování výroby snížit emise skleníkových plynů
  • zamezit riziku nezaměstnanosti při zmenšování ekonomiky či zvyšování produktivity vlivem automatizace
  • uvolnit lidem čas pro péči, neziskové komunitní činnosti a účast na demokratických procesech

Jak lze zkrátit pracovní dobu?

  • zavést 4denní pracovní týden
  • zavést 6hodinovou pracovní dobu
  • navýšit počet volných dní, svátků, nebo zavést např. sabatikl

Na našem webu si můžete přečíst příklad dobré praxe z Islandu. Více o nerůstových politikách v oblasti práce najdete v článku od Martina Čecha a Árona Tkadlečka: Práce ničí svět, ale nemusela by. Její současná podoba je neudržitelná

Ostatní politiky