Typ alternativy Nepodmíněné základní služby

Komunitou budované bohatství v Anglii

Od roku 2011 v Prestonu místní obyvatelstvo vytváří ekonomiku, ve které mají lidé důstojné pracovní podmínky a vytváří nové spolupracující podniky založené na družstevním a veřejném vlastnictví. Model Komunitou budovaného bohatství (Community Wealth Building) je založený na lokalizaci a demokratizaci ekonomiky, která nespoléhá na…