Typ alternativy Demokratické řízení firem – sebeřízení

Demokratické principy v čokoládovně MANA v Krásné Lípě

Čokoládovna MANA funguje už dvanáct let a aktuálně v ní pracuje jedenáct lidí. Zpočátku byla výroba čokolády pouze vedlejší činností neziskové organizace působící v sociálních službách, postupně se ale stala svébytným podnikem, který vytváří pracovní místa pro některé znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé…

Komunitou budované bohatství v Anglii

Od roku 2011 v Prestonu místní obyvatelstvo vytváří ekonomiku, ve které mají lidé důstojné pracovní podmínky a vytváří nové spolupracující podniky založené na družstevním a veřejném vlastnictví. Model Komunitou budovaného bohatství (Community Wealth Building) je založený na lokalizaci a demokratizaci ekonomiky, která nespoléhá na…