Oblast politiky Politiky práce

Demokratické řízení firem – sebeřízení

Demokracie je u nás dnes omezena pouze na sféru politiky, zatímco důležitá ekonomická rozhodnutí, která ovlivňují chod celé společnosti jsou v rukou vlastníků, investorů a vedoucích manažerů, kteří tvoří jen malou část naší společnosti se specifickými zájmy. To má daleko od nerůstové vize…

Garantovaná pracovní místa

Z environmentálního hlediska je nutné omezit některá ekonomická odvětví a také snížit celkovou velikost ekonomiky. Právě strach zaměstnanců škodlivých sektorů (fosilní paliva, automobilový průmysl a jiné) o ztrátu pracovních míst a svoje živobytí je jednou z hlavních překážek této transformace. Zároveň ale potřebujeme zajistit, aby…

Zkracování pracovní doby

Zkracování pracovní doby znamená omezení času, který trávíme v placeném zaměstnání. Může se provést například celostátním legislativním snížením standardní čtyřicetihodinové pracovní doby, nebo na nižší úrovni přímo v jednotlivých organizacích a institucích. Ekonomové se už od 20. století spoléhali, že technologický pokrok nám umožní…