Oblast politiky Politiky vlastnictví

Neziskové byznysy

V kontextu podnikání je v rámci nerůstové transformace klíčová změna vztahu k zisku. Zatímco současné kapitalistické firmy jsou převážně zakládané za účelem soukromých zisků, které jsou vypláceny svým vlastníkům a akcionářům, hlavním cílem neziskových firem, které jsou vhodné pro nerůstovou ekonomiku, je naplnění…

Maximální příjem

Maximální příjem představuje násobek příjmu minimálního, po jehož překročení by se všechny další příjmy, například z nájmů, dividend či úroků danily 100 %. Je snahou o demokratické určení limitů na nerovnosti, které jsou v dnešním světě obrovské a pořád rostou. Například CEO Amazonu Andy Jassy dostává 6 474násobně…

Nepodmíněné základní služby

Politika nepodmíněných základních služeb vychází z předpokladu, že k tomu, aby každý člověk mohl žít důstojný život a podílet se na chodu společnosti, potřebuje mít přístup k bydlení, zdravotní péči, vzdělávání, k internetu, dopravě a péči o děti či staré lidi. Zprostředkování velké části těchto potřeb je dnes…

Nepodmíněný základní příjem

Zavedení nepodmíněného základního příjmu by znamenalo, že by každý ve společnosti dostával určitou sumu peněz dostatečnou k pokrytí jeho základních materiálních potřeb. Základní nepodmíněný příjem by dal všem lidem ekonomickou jistotu, umožnil zjednodušit byrokratický systém sociálního zabezpečení a také by nenesl stigma…