Dekomodifikace elektřiny

Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

V době energetické krize se ukazuje, že vlastnictví tohoto klíčového sektoru ekonomiky umožňuje komodifikaci nevídaných rozměrů, kdy velké firmy využívají krize, aby generovaly zisky větší než kdykoliv předtím, zatímco rostoucí množství lidí spadá kvůli zvyšujícím se cenám energie do chudoby. Nejedná se o výjimku, pouze důsledek kapitalistické ekonomiky a ukázkový příklad, jak komodifikace a růst jdou proti zájmům společnosti ve prospěch pár jednotlivců.

Jak lze elektřinu dekomodifikovat?

Dobrým řešením energetické krize je dekomodifikace elektřiny, ke které přispívá i španělské neziskové spotřebitelské družstvo Som Energia, jehož hlavním cílem je zpřístupnit obnovitelnou energii lidem a dopomoci tak transformaci španělské energetiky s důrazem na energetickou demokracii a regionální rozvoj. K obnovitelným zdrojům energie se v Som energia nepřistupuje jako ke komoditě pro maximalizaci zisku, ale jako k základní potřebě s požadavkem na minimální environmentální dopady, na kterou by měl mít nárok každý. Družstvo zaměstnává 47 lidí a v roce 2022 mělo více než 80 000 členů, elektřinu dodává do více než 125 000 domácností.

Představme si svět, kde by energie nebyla komoditou, ale lidským právem.

Som Energia začalo prodávat obnovitelnou energii ze stávajících zdrojů v říjnu 2011. Jednalo se o energii nakupovanou na trhu a prodávanou jejich členům, nicméně díky neziskové povaze družstva jdou jakékoliv zisky do rozšiřování vlastních projektů obnovitelných zdrojů energie, které umožní soběstačně pokrýt poptávku po energii svých členů a členek a potenciálně také snížit cenu samotné energie. Takové projekty jsou pro většinu z nás příliš nákladné na to, abychom si je zřídili individuálně. Som Energia nabízí tisícům lidí, kteří podporují myšlenku napájení svých domovů čistou a udržitelnou elektřinou z místních zdrojů, možnost se spojit a uskutečnit tento koncept.

Som Energia rychle dosáhla počtu členů, kterého největší energetické družstvo v Evropě, Ecopower, založené v Belgii v roce 1991, dosáhlo za 25 let. Klíčem k úspěchu bylo grassrootové organizování a také družstevní struktura managementu. Lidé, kteří se připojí k Som Energia, se cítí být součástí větší vize. Při hledání zdrojů na investice do nových zdrojů obnovitelné energie družstvo vyhlašuje speciální výzvy. Při poslední výzvě během necelých dvou hodin vybrali více než milion eur.

„Boje, jejichž cílem není transformace kapitalistického způsobu výroby, jsou odsouzeny k neúspěchu. Energetická spravedlnost má zabránit tomu, aby se energie, která je základním lidským právem, stala komoditou.“

Yaiza Blanch, členka družstva Som Energia

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si rozhovor s členkou Som Energia, Yaiza Blanch

Další oblasti dekomodifikace