Zúčastnili jsme se Mezinárodní nerůstové konference v Pontevedře

Část letošního českého účastnictva.
Část letošního českého účastnictva.

Ve druhé polovině června jsme se zúčastnili 10. Mezinárodní konference o nerůstu, která byla tentokrát spojená i s 15. Konferencí Evropského sdružení pro ekologickou ekonomii. Jako vloni v Záhřebu, i letos mělo Česko hojné zastoupení, celkem se z něj do Pontevedry přijelo zúčastnit 14 lidí. Letošním tématem byla Věda, technologie a inovace za hranicemi růstu: Pěstování kolektivní kreativity pro udržitelnou budoucnost.

Úvodní panelová diskuze byla zaměřena na technologie a inovace, jejich úzké propojení se současným kapitalismem a kolonialismem, ale také současnou genocidou v pásmu Gazy. Konference se tak snažila přinášet možné odpovědi na otázku, jak potřebujeme redefinovat a demokratizovat technologické a sociální inovace tak, abychom se přiblížili cílu naplnit potřeby všech v rámci planetárních mezích.

Celé konference se zúčastnilo přes 1 200 lidí. Velká část z nich přitom na místě prezentovala svůj výzkum či odborná témata, kterým se věnují. Účastnictvo si proto muselo po většinu programu vybírat po jednom z 24 paralelně běžících bloků, ze kterých byl intenzivní program sestaven.

V některých blocích se prezentovaly akademické výzkumy, jiné byly více diskuzního či workshopového formátu. Jednou z přidaných hodnot nerůstových konferencí je velká různorodost účastnictva a disciplín, či kontextů, ze kterých vychází. Zatímco v jedné místnosti se diskutují makroekonomické modely post-růstové budoucnosti, v jiné se řešily strategie nerůstového hnutí, jinde zase jakou roli může hrát v nerůstové transformaci marketing, či jak se daří existujícím post-růstovým podnikům. Pořád častěji se také diskutuje role feminismu či dekolonizace v rámci nerůstové transformace. Právě takováto diverzita umožňuje skutečně interdisciplinární dialog a vzájemné obohacení. Celý program konference najdete na programovém webu.

Česká výprava ale zdaleka nepřišla jen pozorovat a učit se od ostatních. Tadeáš Žďárský vedl na místě dva workshopy. První se věnoval nenásilné komunikaci a jejímu možnému využití v nerůstové transformaci, druhý byl o maskulinitě a nerůstu, kde Tadeáš sdílel klíčová zjištění své diplomové práce. Eva Fraňková a Martin Černý prezentovali závěry výzkumu, ve kterém zkoumali do jakých zelených pracovních pozic se mají potenciál přesunout lidé z českého fosilního průmyslu, a to na základě nejen jejich schopností, ale i vlastních preferencí. Arnošt Novák představoval průniky mezi anarchistickým hnutím a nerůstem. Martin Čech sdílel zkušenosti s komunikací nerůstu v českém prostředí. A to jsou pouze příspěvky od členstva české nerůstové pracovní skupiny.

Na konferenci také vystoupili další lidé z českého prostředí, níže si můžete rozkliknout abstrakt prezentací všech českých autorek a autorů.

Náš tým z NaZemi si také pro konferenci připravil plakát, na kterém ukazujeme naši tříletou cestu prosazování nerůstu v Česku a co vše se nám za tu dobu podařilo realizovat. Plakát najdete na webu konference mezi spoustou dalších, které určitě také stojí za pozornost.

Těší nás, že se českému nerůstovému hnutí daří držet krok – a někdy možná i mírně předbíhat – a sdílet naše zkušenosti s ostatními, čímž přispíváme do mezinárodní nerůstové diskuze, kde musí mít svou roli i pohled naší střední Evropy.

Výzvou pro nerůstové konference zůstává lepší propojení akademické obce s žitou praxí sociálních a environmentálních hnutí po celém světě. Navzdory snahám organizátorstva tyto perspektivy více propojit se to u mnohých bloků příliš nedařilo. Pokud chceme tvořit demokratičtější společnost, musíme se naučit tvořit i demokratičtější konferenční formáty, kde budou zaznívat různorodé hlasy a kde bude facilitovaný smysluplný dialog. Současná podoba je přitom stále příliš orientovaná na frontální výstupy a jejich kvantitativní počet s extrémně nízkou časovou dotací.

Konference se zúčastnil i organizátorský tým příští nerůstové konference, která bude pořádána v norském Oslu od 24. do 27. 6. 2025. Už teď se těšíme na nová témata a také na to, jak se organizátorstvu podaří začlenit některé konstruktivní zpětné vazby z letošního ročníku.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.