Otevíráme pravidelné čtecí dílny v Brně

Čtenářská dílna

Během těchto čtenářských setkání chceme prohlubovat naši analýzu dnešních krizí a jejich příčin a seznamovat se s konkrétními funkčními řešeními ze světa, abychom v rámci našich aktivit či požadavků dělali věci, které jsou smysluplné a efektivní. Chceme zkrátka posilovat naši kapacitu přispívat k celospolečenské transformaci u nás v Česku. Věříme, že vyhradit si čas na společné studium a diskuze je pro tento účel klíčové, proto Vás všechny zveme se k nám přidat.

Termíny setkání

  • 1. setkání: úterý 27. 2. 2024 v 18:30
  • 2. setkání: úterý 9. 4. 2024 v 18:30
  • 3. setkání středa 22. 5. 2024 v 18:30

Potkáváme se v podniku Tři Ocásci v Brně. Výčet událostí na Facebooku najdeš tady.

1. čtecí dílna: Jak mohou města prosazovat nerůstovou transformaci?

kdy: úterý 27. 2. 2024
kde: Tři Ocásci, Brno
co: materiály ke čtení
odkaz: událost na facebooku

Nerůst a komunitou budované bohatství

Během první čtenářské dílny se zaměříme na kontext měst a jejich možnost zrychlit transformaci na nový socio-ekonomický systém, který by byl demokratičtější, udržitelnější a blahobytnější – zkrátka nerůstový. Budeme prozkoumávat takzvaný přístup Community Wealth Building, který je zavedený v post-industriálních městech jako Preston (UK) či Cleveland (USA). Specifickým zaměřením této dílny bude nejen CWB jako takový, ale také konkrétně Public-Commons Partnerships, tedy vize a praxe spolupráce mezi městy a komunitou řízenými podniky.

2. čtecí dílna: Kam půjdeme pracovat po zániku neudržitelných sektorů ekonomiky?

kdy: úterý 9. 4. 2024
kde: Tři Ocásci, Brno
co: materiály ke čtení
odkaz: událost na facebooku

Druhou čtenářskou dílnu věnujeme nerůstovému návrhu na politiku zaručených pracovních míst (ZPM). Tento nástroj má dlouhou moderní tradici v ekonomické diskuzi i praxi. Jeho původním účelem je zajistit stabilní ekonomické prostředí a důstojný život pro všechny, často za předpokladu udržení dalšího ekonomického růstu. Nerůstové texty ale tuto politiku využívají nikoliv pro zajištění holé práce a finančního příjmu, ale pro vytvoření důstojných a zelených pracovních míst, která by vznikala deliberativně a demokraticky a probíhala ve svobodných pracovních vztazích.

3. čtecí dílna: Proč zisk není cíl, ale problém a jak fungují post-růstové firmy?

kdy: středa 22. 5. 2024
kde: Tři Ocásci, Brno
co: materiály ke čtení
odkaz: událost na facebooku

Třetí čtenářskou dílnu věnujeme tematice neziskových byznysů. Z mnoha úhlů pohledu se totiž zdá, že zisk není bohulibý cíl, jež je hodno následovat, ale problém, který generuje špatné pracovní podmínky, nekvalitní produkty a zbytečně přitom devastuje přírodu. Jak fungují firmy, které se rozhodly, že namísto generování zisku pro majitelstvo a akcionářstvo budou buďto vytvářet pouze takový příjem, který jim zajistí stabilní prosperitu, nebo zisk používají k prosazování společenských a environmentálních cílů? Wikipedie, aplikace Signal nebo outdoor značka Patagonia jsou známé příklady společností, které zisk nevnímají jako svůj cíl. Zatím jsou to ale spíše výjimečné příklady, post-růstová literatura na téma neziskových byznysů proto přichází se způsoby, jak zajistit rozkvět takových firem a popisuje, jaké jsou základy fungování byznysů, které nejsou vykořisťující, ale přináší blaho společnosti i přírodě.

Spolupráce

Uskutečnění čtenářských dílen umožňují i Evropské sbory solidarity Evropské unie, které podpořily náš předložený záměr. Čtenářský klub se děje za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu Post-růstová letní škola. Díky!