Růst

Growth or life?

Každý den se dozvídáme, že globální hospodářský růst nás zachrání. Ale je skutečně možné, aby byl růst na omezené planetě nekonečný?

Historie růstové ideologie

hegemony_of_growth

The Hegemony of Growth

Matthias Schmelzer, 2016
Jak se stal růst ideologií, kterou se dnes řídí všechny státy na zemi? Matthias je ekonomický historik a v knize podrobně analyzuje jak vznikl indikátor HDP, jak se stal univerzálním měřítkem pokroku a jak ztroskotaly snahy OECD o jeho nahrazení holističtějším indikátorem.

Kniha zatím není dostupná v knihovně

Růst a kolonialismus

big_dejiny-sveta-na-prikladu-sedmi-laci-s59-456189

Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí

Raj Patel a Jason W. Moore, 2020
Autoři knihy spojují dohromady nejnovější výzkumy v ekologii s historií kolonialismu, dějinami bojů původních obyvatel, vzpour otroků a dalších povstání a bouří a ukazují, že v minulosti vedly krize vždy k vynálezům nových strategií, jak svět ještě více zlevnit, znovu nastartovat růst a usnadnit přežití kapitalismu. V čase, kdy se v krizi ocitá všech sedm laciných věcí, je urgentně třeba nového a systémového myšlení. Tato kniha přináší radikálně nový způsob pochopení – a znovuzískání – naší planety v turbulentním 21. století.
976_bg

Impériální způsob života

Ulrich Brand, Markus Wissen, 2021
Globální nerovnosti nevznikly náhodou. Jsou strukturální součástí růstové, kapitalistické ekonomiky, v níž si bohatší Sever prostřednictvím mocensky nerovného trhu přivlastňuje bohatství globálního Jihu. Imperialistický světový řád je normalizován prostřednictvím způsobu výroby a života, protože tzv. imperiální způsob života se stal součástí našich identit a aspirací, které se do značné míry opírají o neomezené přivlastňování zdrojů a levnou pracovní sílu odjinud. Imperiální způsob života není nevyhnutelný, je lidským výtvorem, lze jej změnit a má alternativu: solidární způsob života.
9781473539273-jacket-large

The Divide

Jason Hickel, 2018
Bylo nám řečeno, že rozvoj funguje: že globální Jih dohání Sever, že chudoba se za posledních třicet let snížila na polovinu a že bude do roku 2030 vymýcena. Je to uklidňující příběh, který podporují nejmocnější vlády a korporace světa. Tato kniha západní příběh o pokroku tvrdými daty vyvrací. Vysvětluje, že příběh o tom, jak Sever pomáhá Jihu, je základním legitimizačním nástrojem ekonomického růstu v bohatých zemích, který je možný jen díky vykořisťování globálního Jihu.
51ch4Vn-VcL

Churning the Earth: The Making of Global India

Ashish Kotahari, Aseem Shrivastava 2012
Nerůst se často považuje jako strategie pro globální Sever a ekonomický růst je často nekriticky přijímán jako cesta pro globální Jih. Tato kniha odhaluje negativní důsledky rychlého ekonomického růstu v Indii. Vedl totiž ke konfliktům o vodu, půdu a přírodní zdroje a prohlubuje propast mezi bohatými a chudými, což ohrožuje budoucnost Indie. Země globálního jihu nepotřebují růst pro růst, či obrovské zahraniční investice, ale veřejně dostupné služby a ekonomickou demokracii, která bude sloužit lidem i planetě.

Kniha zatím není dostupná v knihovně

Růst a patriarchát

caliban-and-the-witch

Caliban and the Witch

Silvia Federici, 2004
Kniha Silvie Federici odhaluje souvislosti mezi přechodem na kapitalistické uspořádání ekonomiky a útlakem žen a jejich reprodukčních práv kvůli zvyšování zisků. Právě během přechodu z feudalismu na kapitalismus dochází k rozdělení produktivní a reproduktivní práce, kdy produktivní práce začíná být finančně oceňovaná, a reproduktivní práce zůstává neplacenou.
9781780329796

Ecofeminism

Maria Mies and Vandana Shiva, 1993
Jak je patriarchální útlak žen strukturálně propojen s níčením přírody ve jménu zisku a pokroku? Jak mohou ženy čelit struktruálnímu násilí růstově orientované kapitalistické společnosti? Kniha je dnes stejně aktuální jako v době svého prvního vydání.
NancyFraser

Capitalism’s Crisis of Care

Nancy Frazer, Dissent, 2016
Rozhovor s přední feministickou vědkyní Nancy Fraser, která definuje některé klíčové pojmy důležité pro pochopení toho, jak ekonomický růst závisí na genderové dělbě práce, která považuje sociální reprodukční práci za neplacenou pečovatelskou práci.

Články

Tři základní mýty o ekonomickém růstu: Proč další růst skutečně není řešením

Tadeáš Žďárský, 2023