Nová publikace ukazuje, jak nerůstové politiky mohou snížit chudobu v českých uhelných regionech

Práce pro budoucnost

Nerůstové politiky nestojí pouze na snaze o vyšší udržitelnost. Stejně důležité je, aby každý člověk mohl dosáhnout na důstojný a kvalitní život.

Organizace Re-set vydala publikaci Práce pro budoucnost: nová dohoda pro transformaci práce nejen v českých uhelných regionech, která mapuje možnosti politik, které nejsou závislé na růstu, ale naopak cílí na zajištění kvalitního lidského života v planetárních mezích. Publikaci napsali analytik a ekonom Ondřej Kolínský a člen nerůstového týmu v NaZemi Martin Čech.

Studie se zaměřuje na situaci Karlovarska, Ústecka a Moravskoslezska, kde současný odklon od fosilně náročné ekonomiky přinese největší změny. Z příslibu spravedlivé transformace ale regiony zatím nijak nezískávají a v různých metrikách kvality života se dlouhodobě umisťují na nejnižších příčkách.

Publikaci prezentoval Martin Čech i na ostravské konferenci Platformy pro skutečně spravedlivou transformaci.

Publikaci prezentoval náš člen Martin Čech i na ostravské konferenci Platformy pro skutečně spravedlivou transformaci (foto: Alex Strnadů).

Publikace se proto zaměřuje na inovativní řešení, která by regionům mohla výrazně prospět. Předkládané nástroje zároveň vychází i z nerůstových přístupů. Autoři navrhují pro české regiony experimentovat a vyhodnocovat přínosy následujících nástrojů:

  • Nabídnout dostupné způsoby naplňování základních potřeb v rámci planetárních mezí – rozšířit nabídku nepodmíněných základních služeb ze vzdělání a zdravotní péče na bydlení, veřejnou dopravu, sociální péči, energii a dostupné zdravé potraviny.
  • Garantovat pracovní místa v oblastech nejhůře zasažených dlouhodobou nezaměstnaností nebo ohrožených propouštěním spojeným s transformací.
  • Vyzkoušet lokalizovaný experiment s nepodmíněným základním příjmem v lokální měně, která podpoří spravedlivou, demokratickou a environmentální spotřebu.
  • Otestovat účastnický příjem – dovolí vznik autonomních pracovních pozic, které naplní sociální a environmentální potřeby lépe než tržní ziskem determinovaný systém.
  • Podporovat demokracii na pracovišti a zvýhodňovat demokraticky řízené podniky, jejichž účelem je naplňování potřeb společnosti a nikoliv reprodukce kapitálu a odlévání zisků.
  • Zavést právní formy pro neziskové byznysy a preference takových podniků při zadávání veřejných zakázek.

Text publikace se také detailně věnuje současným problémům českých uhelných regionů, které navrhuje řešit právě pomocí nových a inovativních výše zmíněných politik.

Celou publikace si volně stáhnete zde.