Podali jsme obrovský evropský projekt Europe Beyond Growth

70db624a-0e52-44de-af26-1b81e15e9a01

V NaZemi věříme, že proměna vzdělávacích institucí je jedním z klíčových a málo diskutovaných „pákových bodů“ pro proměnu celé společnosti. Jsou to právě vzdělávací instituce, které (ne)vědomě vytváří růstovou mentální infrastrukturu dalších generací. I proto jsme iniciovali psaní velkého evropského projektu, jehož hlavním cílem je integrovat post-růstové perspektivy do univerzitního i neformálního vzdělávání. Ke spolupráci jsme přizvali sedm organizací ze šesti evropských zemí, které dlouhodobě vyživují nerůstové podhoubí v jejich zemích.

Součástí příprav bylo i dvoudenní setkání v Brně,  kde jsme sdíleli zkušenosti s organizováním studentů a studentek vysokých škol a promýšleli teorii změny a plánovali konkrétní aktivity.

Součástí příprav bylo i dvoudenní setkání v Brně, kde jsme sdíleli zkušenosti s organizováním studentů a studentek vysokých škol a promýšleli teorii změny a plánovali konkrétní aktivity.

Díky tomu, že máme v NaZemi nově vybavenou kuchyň, jsme si mohli svépomocně vařit a skrze společné jídla se sblížit a poznat více.

Co v projektu plánujeme?

Vzdělávat vysokoškolské vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří budou schopni začlenit post-růstové perspektivy do svých univerzitních kurzů. Organizovat studentstvo vysokých škol, aby kampaněmi tlačilo na proměnu nastaveného kurikula. Nerůstové festivaly, letní školy, nerůstové semináře pro neformálně vzdělávající, šestiměsíční programy o nerůstu pro novináře z celé Evropy a mentoring pro neziskové organizace, které chtějí prosazovat nerůst napříč Evropou.

dffdfd

Velkou součástí společného plánování byly online cally. Snažili jsme se je ale zpříjemnit zajímavými check-in otázkami, či reflexemi inspirovanými nenásilnou komunikací.

Výstupem projektu by mělo být:

  • 150 nových nebo revidovaných univerzitních kurzů, které budou zahrnovat post-růstové perspektivy
  • 350 neformálních vzdělavatelů a vzdělavatelek schopných učit o post-růstu
  • 63 neziskových organizací integrujících post-růst do své práce
  • 200 lidí s širším dosahem ke společnosti bude post-růstové přístupy protavovat do praxe

Těší nás, že i z malé České republiky bychom mohli vedením tohoto projektu značně přispět do evropského nerůstového hnutí a taky že na něm plánujeme spolupráci s lídry v oblasti nerůstu ve dalších evropských zemích: Konzeptwerk Neue Ökonomie (Německo) a Netzwerk Plurale Ökonomik (Německo), European Environmental Bureau (Belgie), NYT Europa (Dánsko), EnaBanda (Slovinsko), Degrowth Vienna (Rakousko), Institute of Political Ecology (Chorvatsko).

Držte nám palce 🤞, aby Evropská komise náš projekt podpořila a my se mohli společně vydat na 4leté dobrodružství transformace vysokých škol, neziskových organizací i institucí neformální vzdělávání. Věříme, že spolu dokážeme do vzdělání přinést nejnovější vědecké poznatky a aktuální akademickou diskuzi.

Odebírej Šnečí poštu

Každý měsíc doručíme 1 700 odebírajícím nejnovější české a zahraniční texty, videa a podcasty o nerůstu, pozvánky na události, pracovní nabídky, memy a další informace. Přihlas se a už ti nic podstatného v nerůstu neunikne.